Welkom bij Praktijk We-Kidz!

Orthopedagoog Rebecca heet u welkom op de site van Praktijk We-Kidz

DienstenAanmelden

Praktijk We-Kidz

Orthopedagoog

Als orthopedagoog bied ik op een professionele wijze hulp aan uw gezin en uw kind. Ik werk vanuit een open blik en kijk naar elk kind als een bijzonder individu. Elk kind is uniek en heeft bijzondere kwaliteiten en talenten. Samen met uw kind gaan we bekijken hoe uw kind zich beter kan voelen. Dit kan via observaties, maar ook via gestandaardiseerde vragenlijsten.

In het bijzonder wil ik aangeven dat het een laagdrempelige manier van hulpverlenen is, omdat iedere ouder met elke hulpvraag bij mij kan komen. Elk coachings-/behandeltraject zal ik bewandelen samen met de ouders en het kind. Ik zal hierbij mijn gevoel, intuïtie, kennis en ervaringen gebruiken om naar ieder kind te kijken als een unieke persoonlijkheid.  

We-Kidz Diensten

Praktijk We-Kidz biedt de volgende diensten:

    EMDR practitioner i.o.

    Diagnostiek en behandeling

    Observaties thuis en op school

    Ouderbegeleiding

    Behandeling van kinderen

en jongeren van 4 tot 18 jaar

    Pedagogisch hulpverlening

in diversie instellingen, zoals

kinderpsychiatrie, woongroepen

justitiële  inrichtingen

    Kindercoaching

    Speltherapie

    1 op 1 begeleiding

    Psychosociale therapie

Over mij

Wie ben ik?

Ik ben Rebecca Schroëder (1983). Moeder van een dochter (2011) en een zoon (2013). Ik ben als orthopedagoog afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Ik ben afgestudeerd in de richting van preventie en opvoedingsondersteuning. Daarnaast heb ik de opleiding voor Kindercoach gevolgd. Ook volg ik met regelmaat andere cursussen en opleidingen, zoals ambulante spoedhulp, diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik en EMDR therapeut.

Vanuit mijn praktijk werk ik ook als pedagogisch hulpverlener/begeleider in diverse instellingen. Van woongroepen, 1 op 1 begeleidingen tot ambulant gezinsbegeleider. Ook werk ik regelmatig vanuit mijn praktijk als Jeugdconsulent voor een gemeente en ga langs gezinnen om te onderzoeken welke interventies nodig zijn. Hiervoor schrijf ik beschikkingen en plannen. Ik kom hierbij veel in contact met kinderen/jongeren die bijvoorbeeld uithuis geplaatst zijn, in pleeggezinnen wonen, autisme, gedragsproblemen en ADHD hebben. 
 
Ik heb zelf Indonesische ouders en mijn kinderen zijn half Turks. Hierdoor heb ik op cultureel gebied mooie ervaringen op kunnen doen. Ik kan me hierdoor goed verplaatsen in andere culturen en besef me dat ieder persoon zijn eigen cultuur met zich meeneemt. Ik zie dat als een verrijking. 

Ik ben aangesloten bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Ook ben ik lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Het lidmaatschapschap bij deze verenigingen maakt dat ik mijn niveau op peil houd.

Deze praktijk voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Welke hulpvragen

Praktijk We-Kidz biedt hulp op een laagdrempelige manier

U hoeft daarom geen huisartsverklaring aan te vragen voor de zorg. Samen met u stellen
we een plan op zodat uw kind zich lekkerder in zijn/haar vel voelt zitten. De problemen die Praktijk We-Kidz onder andere behandeld zijn


Methoden

Elk kind heeft bijzondere kwaliteiten in zich

Op een speelse manier haal ik deze kwaliteiten naar boven en kan uw kind deze gebruiken in nieuwe situaties.
In mijn praktijk gebruik ik verschillende methoden. U kunt denken aan:

    Speltherapie
    Creatieve therapie
    Familieopstellingen
    Psychosociale therapie
    Social vaardigheidstraining
    Schrijftherapie
    Theraplay
    EMDR therapie
    Gedragsvragenlijsten

‘Een therapie duurt niet eeuwig;
persoonlijke groei gaat eeuwig door' ’ 

(Stone & Stone, 1993)

Goede doelen

Praktijk We-Kidz steunt meerdere goede doelen

Praktijk We-Kidz steunt Stichting Nativitas, Kinderen van Florius. Dit is een kindertehuis in Indonesie. Ter info kunt u hier de website bekijken: Kinderenvanflores 

De Praktijk steunt ook Stichting Compassion. Praktijk We-Kidz sponsort een kind zodat ze naar school kan gaan en voldoende voedsel heeft om te leven.

Aanmelden

Hoe werkt het?

Het uurtarief is €85,- per uur. Bij een groot aantal zorgverzekeraars, afhankelijk van de polis, worden de gesprekken vaak vanuit het aanvullend pakket vergoed, raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar. De zorg valt onder alternatieve/complementaire zorg. Klik op de volgende link en zie of uw zorgverzekeraar de kosten vergoed.

Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. In andere gevallen wordt de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, maar doe dit graag telefonisch of per mail.

.


Meld aan

De hulp die verleend wordt, kan voor de verzekering vallen onder alternatieve/complementaire hulp. Ter informatie kunt u de Algemene Voorwaarden lezen.

Praktijk We-Kidz houdt zich aan een Privacy Policy met betrekking tot de website.